dilluns, 12 de juny del 2023

Comissió especial e comptes

MEMÒRIA DEL COMPTE GENERAL 2022

 

 

Veiem en la memòria del compte continuisme, durant els passat 4 anys no s’ha fet cap política per millorar la vida de les persones, per la qual cosa la nostra posició és la de no donar el vist i plau a aquesta memòria com tampoc ho hem fet amb el pressupost per al 2022.

 

De la redacció destaquem:

·      Pàgina 3... 1.2.1 es parla de la sortida de ISC-IdSelva i no s’ha inclòs la sortida d’una regidora del grup de Junts per Catalunya de l’equip de govern i el canvi de portaveu

·      Pàgina 3... el que no s’ha modificat des del 2019:   6 grups municipals? 2015?

·      Pàgina 9... Funcionaris de carrera, com està la vacant de tresoreria?

·      Pàgina 19... i pàgina 29... S’ha emanat el crèdit d’1.600.000 €, si s’ha fet no consta en aquesta pàgina.

·      Pàgina 31... obres pavelló de la Nòria = 111.884,36 € + 25.000 € =136.884,36 €

·      Pàgina 35... despeses per activitat

·      Pàgina 36... cobertura del serveis

·      Pàgines finals... estats dels ingressos...

·      SUMAR ens ha cobrat pels seus serveis 277.366,55 €

 

 

Discurs de comiat de la regidora Sylvia Barragan Sacco

Bon vespre,

 

He estat pensant molt sobre com fer que aquest comiat fos una reflexió sobre la condició humana, sobre el bon govern i com expressar tot el que he après durant aquests vuit anys.

 

El que em va venir de seguida a la memòria va ser l’assaig sobre literatura femenina Una habitació pròpia de la Virginia Wolf. En aquest abans de parlar de literatura femenina l’autora reflexiona sobre les condicions que necessiten les dones per poder dur a terme una tasca feixuga i, a vegades, dolorosa, com és la d’escriure.

 

Per a nosaltres el tema és que, salvant les distàncies, de la mateixa forma que la Virginia Wolf es va plantejar què necessiten les dones per escriure abans de parlar de literatura nosaltres ens preguntem, abans de parlar de la feina feta o no feta, què es necessita per fer un bon govern i com s’hauria de fer aquest govern.

 

Fent un repàs a la nostra història veiem que el concepte de govern ha evolucionat poc. La història del món occidental comença a la Mesopotàmia on es van escriure per primera vegada normes que intentaven posar ordre a la comunitat.  Aquests codis tracten de temes que encara avui formen part de la nostra organització social:  contractes de negocis i preus adequats pels productes, temes de la família i l’enjudiciament criminal.

 

Han passat els segles i encara no hem arribat a una definició adequada del que ha de ser un bon govern per a totes les persones que neixen, viuen i moren en aquest planeta. Probablement perquè, seguint a l’Eudald Carbonell, cal que fem un salt evolutiu com a espècie per poder sobreviure i no sabem què ha de passar en les nostres conductes per poder-ho fer sabent que és imprescindible que ho fem. Continua en Carbonell dient que probablement, la incertesa que estem vivint en aquests moments de canvis i transformacions accelerades ens farà reflexionar i ens conduirà cap a altres maneres de funcionar i, consegüentment, podrem adaptar-nos d’una altra manera com a espècie en el futur. Ho necessitem. Pensem-hi.

 

Mentre això no passi, malgrat que ho necessitem amb urgència, hem de saber dibuixar el futur amb mirada llarga i definir clarament no només els objectius sinó també el marc ideològic on ens hem de moure: totes diem que hem de posar les persones al centre del debat, però ho fem? Com volem fer-ho? Per a nosaltres la resposta és molt clara i sorgeix de compartir el que Orwell va escriure en l’Homenatge a Catalunya al seu pas per les comunitats creades durant la revolució catalana del 1936 quan diu que ell Havia format part d’una comunitat on l’esperança era més normal que l’apatia o el cinisme, on la paraula camarada significava camaraderia i no, com passa a la majoria dels països, farsant. Havia respirat l’aire de la igualtat. Aquesta ha de ser la perspectiva, la de la igualtat, la d’aprendre, generació rere generació, a construir una societat ben organitzada i lliure des de la base, garantint el dret a la vida de totes les persones.

 

Per tant, entenem que el bon govern demana fer-ho créixer des de baix cap a dalt, parlant de quines són les necessitats bàsiques a cobrir: ens cal assegurar un habitatge digne, una educació igualitària, vetllar per la salut comunitària, per uns subministraments bàsics garantits de forma universal i treballs dignes. Ens cal protegir el nostre territori de l’especulació urbanística, de la utilització dels nostres recursos naturals i també de l’emergència climàtica.

 

Les condicions d’aquesta classe de govern impliquen exercir la participació ciutadana en totes les decisions, la transparència en la gestió de la res pública i la responsabilitat en les decisions i en la dedicació al servei públic. En definitiva a posar el bé comú per sobre dels interessos individuals.

 

El juny del 2021 en el ple de traspàs de govern ja vam fer un repàs a la feina feta o no feta durant els primers dos anys d’aquest mandat i vam fer un prec al nou alcalde en el sentit de millorar el govern de la ciutat. Prec que, malauradament, no ha estat atès.

 

Durant els darrers 8 anys hem fet coses a mitges, sense planificació, sense comptar amb tots els grups municipals, i en els darrers 4 anys s’ha actuat amb la prepotència de la majoria absoluta:

 

En el tema d’habitatge hem fet, però no prou, sabem de les limitacions de la institució, però també sabem que cal ser valentes i utilitzar totes les escletxes que ens permet la llei estatal per esdevenir més proactius.

 

En educació hem trigat 4 anys a resoldre el tema de la tercera llar d’infants que encara no sabem si es reobrirà el pròxim curs. En el concurs dels menjadors de les llars tampoc es van atendre totes les demandes de les famílies i sempre s’aposta per empreses que posen el benefici empresarial al centre.

 

En salut comunitària no es va ser prou àgil en la defensa de la piscina municipal coberta i ara porta gairebé 10 mesos tancada amb el perjudici que ha significat pels nostres infants i per a les persones que comptaven amb ella com a prescripció social. També s’ha externalitzat la gestió de la Residència Geriàtrica, deixant en mans privades la decisió de temes bàsics com l’alimentació o la neteja personal de les usuàries.

 

En el tema dels subministraments bàsics un altre desencís: encara tenim persones a Farners que no disposen d’aigua corrent ni d’electricitat. L’aigua la podem garantir des d’AICO, l’empresa d’aigües de Farners i no ho hem fet, tampoc hem sabut aturar a ENDESA quan calia i no donar permisos per treballs que han acabat tallant el subministrament a famílies vulnerables amb menors.

 

Si parlem de treball digne, tenim un Centre Eix de Negocis que només gestiona un petit grup d’emprenedors, però que no dona suport a les persones que estan a la recerca de feina per mantenir-se o per mantenir a la seva família i pel qual paguem de lloguer 43.000 € anuals.

 

Protegir el territori de l’especulació urbanística tampoc hem sabut fer-ho, tenim el POUM encallat des de fa molt temps i sense perspectives de reactivar-ho.

 

La utilització dels nostres recursos pel servei a la majoria, encara tenim temes pendents amb l’ACA per acabar amb les captacions privades d’un bé tan essencial com és i serà en el futur l’aigua pública.

 

L’emergència climàtica no la podem negar ni la podem obviar: està aquí i l’hem de fer front, com? Evitant el malbaratament de recursos i protegint els espais naturals de qualsevol mena d’agressió.

 

Finalment, no hem estat capaces de treballar per a la cohesió ciutadana, creant espais de trobada i de decisió comunitària. No tenim centre cívic, el teatre està tancat des de desembre del 2015, el Consell de Poble en hores baixes perquè les seves decisions no són vinculants i això desmotiva la participació. Les entitats en estat de xoc pel descompte d’un 25% de les seves subvencions sense explicació clara del motiu. Recordem que des de desembre demanem a l’equip de govern el motiu pel qual  no tenim pressupost pel 2023 i estem treballant amb pressupostos prorrogats,  hem trigat molts plens a saber la realitat econòmica del nostre consistori.

 

Aquesta és l’herència que deixem al pròxim govern, molts problemes i poques solucions, malgrat que i malgrat tot, soc optimista de mena, tenim molts reptes al davant, molts reptes que cal entomar amb valentia, amb seriositat, amb l’aportació de totes i cadascuna de les persones que viuen a Farners, perquè totes tenim alguna cosa a dir i cal escoltar, debatre i confrontar idees per acabar transformant el món que ens envolta.

 

Tota la poca o molta feina que hem fet des de la nostra posició a l’oposició l’hem feta amb la participació de totes les persones que s’han apropat a nosaltres contribuint a dotar de contingut els nostres plantejaments i amb el debat constant mantingut a casa i a l’assemblea local que ens ha fet avançar pas a pas, a totes elles agreixo la seva implicació i suport. A la meva companya Ivette l’hi agreixo que tingui la immensa valentia de presentar-se a les eleccions del 28 de maig.

 

Acabem amb aquesta frase de la Maria Mercè Marçal... tenim... 

 

 

“El petit orgull de saber que no hem estat del tot vençudes.”

 

Gràcies i bon vespre a totes!

 

Farners de la Selva, 15.05.2023

Ple ordinari 15 de maig de 2023

                     

 

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple, que tindrà lloc el dilluns 15 de maig de 2023, a les 20 hores, al saló de sessions de l'Ajuntament, per a tractar els següents assumptes que integren l’ordre del dia:

 

1.- Aprovació actes sessions anteriors.


2.- Incorporació a l’Inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners de 7 places d’aparcaments.


3.- Modificació de la Relació de Llocs de Treball.


4.- Aprovació inicial de la plantilla de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners pel 2023.


5.- Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació.


6.- Aprovació del Pla estratègic de subvencions 2023.


7.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits 9/2023.


8.- Reconeixement extrajudicial de crèdit.


9.- Bonificació del 95% de la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a la Generalitat de Catalunya, per les obres d'instal·lació d'un mòdul al pati de l'INS Santa Coloma de Farners, a l'avinguda Salvador Espriu, s/n.


10.- Bonificació del 95% de la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a la Generalitat de Catalunya, per les obres de millora energètica de l'edifici de l'Institut.


11.- Proposta d'acord en relació al control de les colònies de gats ferals.


12.- Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners corresponent al primer trimestre de 2023.


13.- Informe de l'Alcaldia.


14.- Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

 

 

1.- Aprovació acta sessió anterior.

 

Vot proposat:  A favor

 

2.- Incorporació a l’Inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners de 7 places d’aparcaments.

 

Per a nosaltres tenir un inventari és imprescindible com hem manifestat en diverses ocasions, sabem que s’hauria d’haver presentat cada any i no s’ha fet. Esperem que pròximament ens ho feu arribar perquè entenem que ja s’ha  començat a fer passos en aquest sentit. Per una altra banda, no entenem com encara aquests béns no estaven incorporats, però ens felicitem per la seva incorporació.

 

El que no queda clar en les propostes ni en l’expedient és d’on procedeixen, són herències que ha rebut el consistori? L’aportació econòmica de la seva venda s’incorporarà íntegrament a la tresoreria, alguna part s’ha de gestionar com aportació a la Residència Geriàtrica?

 

Vot proposat:  A favor

 

 

3.- Modificació de la Relació de Llocs de Treball.

 

La mesa està informada i d’acord amb la proposta, malgrat que el nostre grup municipal no està d’acord amb una contractació a 53000 € anuals amb l’estat econòmic que té el consistori i en el ple anterior a les eleccions municipals del 28 de maig.

 

Vot proposat: abstenció o en contra.

 

4.- Aprovació inicial de la plantilla de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners pel 2023.

 

Això s’havia d’haver aprovat amb l’aprovació del pressupost, com no s’ha fet ara ens ho porten a aprovació.

 

Vot proposat: abstenció. 

 

5.- Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança municipal de circulació.

 

Al ple de maig del 2018 vam votar en contra, pel tema dels vigilants que no estan autoritzats a posar multes i per les multes posades quan hi ha una petita discrepància en les matrícules.

 

PREAMBUL... les persones amb mobilitat reduïda

 

Article 12, 3.   incorporació de discapacitat... és correcte?

Article 13, 2.   Also discapacitat

Article 15, 12. also discapacitats

Article 17,       mobilitat reduïda o discapacitades

Art. 19, B 5.     Mobilitat reduïda

Art. 20, 4.        Mobilitat reduïda o discapacitades

Art. 42 bis       VMP, d’acord amb l’informe de la poli

Art. 43             discapacitats

Annex             discapacitats i multes VMP

 

Per tant, i entenent la necessitat d’ordenar el trànsit dels vehicles VMP vehicles de mobilitat personal i llegit l’informe de la policia local, malgrat que no és només això el que es modifica ni tampoc es van atendre les nostres aportacions el 2018, el nostre vot serà:

 

Vot proposat: abstenció.

 

6.- Aprovació del Pla estratègic de subvencions 2023.

 

Primer de tot volem saber algunes diferències en la rebaixa o no de les subvencions de les entitats, ja que algunes no han patit cap mena de retallada, i que ens expliquin els criteris (repasso les subvencions).

 

Preguntar si realment era necessari aquesta retallada, ja que tenim entitats que depenen d’aquests imports per poder realitzar la seva activitat, les entitats son l’ànima del poble i retallar les subvencions que els donem és tirar-nos pedres a nosaltres mateixes. Entenem la situació econòmica del municipi però ens sembla que caldria haver pres altres decisions, que son de caire absolutament polític, per evitar les retallades.

 

Volem també dir que no estem d’acord en com es fa aquest pla estratègic, sabem que no es parla amb les entitats per fer-lo (ni per les necessitats ni pels imports que se’ls destinen), i cal fer una feina molt exhaustiva en aquest sentit. Sobretot a l’hora de determinar les nominatives, i s’ha de firmar convenis amb les que en tinguin, aquest pla estratègic està destinat a no haver de fer aquesta feina, que tard o d’hora pensem que s’hauria d’abordar.

 

També preguntar per la ordenança de subvencions, que fa molt temps que ens en parleu i no avança, volem saber què l’encalla.

 

Vot proposat: abstenció o en contra.

 

7.- Aprovació inicial de la modificació de crèdits 9/2023,

 

Com sempre fem una modificació de crèdits per aprovar un pla d’inversions perquè no tenim pressupost i no tenim pressupost perquè no hem aconseguit equilibrar els ingressos i les despeses i estem fent servir romanent. 

 

Aquí tenim algunes preguntes: 

·      hem de reparar el rellotge del campanar?, ja sabem que és un bé per a la comunitat, però també sabem que l’església no paga IBI, pel concordat amb el Vaticà, un dels tants motius que tenim per sortir-nos de l’estat espanyol, recordem quin tracte ens han fet les monges de la Fundació Vicenciana en la venda de la llar d’infants... i, per una altra banda retallem l’aportació al centre de distribució d’aliments, potser cal replantejar-nos algunes despeses.

·      Per l’adquisició de la maquinària de la piscina coberta (humectadora) s’haurà de fer licitació, oi? 

 

Tenint tots aquests aspectes en consideració i per responsabilitat el nostre vot serà:

 

Vot proposat: abstenció.

 

8.- Reconeixement extrajudicial de crèdit.

 

Factures que s’han de pagar.

 

Vot proposat: abstenció.

 

9.- Bonificació del 95% de la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a la Generalitat de Catalunya, per les obres d'instal·lació d'un mòdul al pati de l'INS Santa Coloma de Farners, a l'avinguda Salvador Espriu, s/n.

 

Evidentment que aquest és un dels casos claríssims de bonificació no com el que vam fer pel Consell Comarcal de la Selva.

 

Vot proposat: a favor.

 

10.- Bonificació del 95% de la quota de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a la Generalitat de Catalunya, per les obres de millora energètica de l'edifici de l'Institut.

 

Evidentment que aquest és un dels casos claríssims de bonificació no com el que vam fer pel Consell Comarcal de la Selva.

 

Vot proposat: a favor.

 

11.- Proposta d'acord en relació al control de les colònies de gats ferals.           

 

Estem totalment d’acord perquè com hem parlat en diverses ocasions aquesta tasca executada per les persones que formen part de forma voluntària de l’Associació d’Amics dels gats Colomencs s’ha de valorar i respectar. 

 

Demanda de l’associació: posar els contenidors per protegir les menjadores.

 

Recordem ara de forma pública l’obligació que tenim com a administració local de vetllar per les colònies de gats comunitaris.

 

Vot proposat: a favor.

 

 

12.- Donar compte al Ple de la corporació dels informes de morositat i del període mig de pagament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners corresponent al primer trimestre de 2023.

 

No es vota.

 

13. - Informe de l'Alcaldia. Avorrit a escoltar.

 

14. - Precs, preguntes i control als òrgans de govern.

 

I – Decrets d’alcaldia

 

Decret 914, de 03.05.2023, reparació del pou de la Mania amb un pressupost de 33.081,16 €.

 

Decret 928, de 05.05.2023, tècnics municipals per la piscina i donar compte al ple.

 

Decret 950, de 10.05.2023, aixecament topogràfic i planimètric de la parcel·la municipal classificada com a sistema d’equipaments situada dins el polígon Mas Llorenç per tal de redactar el projecte de segregació amb tota la informació tècnica inicial de la parcel·la. Quina?

 

Decret 955, de 10.05.2023, NORA, pla de gestió del servei de gestió integral de recollida de residus porta a porta, deixalleria municipal i neteja viària de Santa Coloma de Farners per l’any 2023, pressupost estimat de 1.942.126,97 €. Tot inclòs? 

Tema recurrent de cada ple: Piscina municipal coberta i tancada.

Cost fins ara:

Ö      2195, 28.10.2022 auditoria tècnica de la piscina, 14.800 € + 3108 €

Ö      2306, 15.11.2022 estudi de viabilitat econòmica i proposta de model de gestió de la piscina, 14.500 € + 3.045 €

Ö      2372, 24.11.2022, servei de desinfecció i posada en funcionament dels aparells de filtratge de l’aigua piscina, 2.328,74 € + 489,04 €

Ö      2448, 02.12.2022, servei de posada en funcionament de la piscina coberta, manteniment correctiu necessari dels elements tècnics i mecànics per fer l’auditoria tècnica, 6.600 € + 1.386 €

Ö      2637, 28.12.2022, servei de neteja i reparació del revestiment dels vasos de la piscina coberta: 4.630 € + 972,30 € IVA

Ö      2642, 29.12.2022, advocat piscina treballadores, 4.414,20 € (IVA inclòs)

                           procuradora, 356,95 € (IVA inclòs)

Ö      278, 13.02.2023, injectors del vas petit, 1.089 €

Ö      308, 14.02.2023, advocada jutjat de lo contencioso adm 4.235 €

Ö      486, 06.03.2023, vidre filtrant per a 4 filtres d’aigua, 12.309 € + 2.584,89 € d’IVA

Ö      487, 06.03.2023, extracció de les terres de 4 filtres, 4.800 € + 1.008 € d’IVA

Ö      488, 06.03.2023, servei de pintat del  microciment de la pila d’aigua freda, 4.554,65 € + 956,45 €

Ö      560, 10.03.2023, retirar el gresite de la sauna i preparar la superfície... 4.705 € + 988,05 €

Ö      627, 22.03.23, Itik gestió preobertura, 11.678,66 + 2.452,52 €

Ö      703, 31.03.23, reparació existències defectuoses, 14.858,80 €

Ö      767, 12.04,23, servei de control sistema domòtic, 2.521,80 + 529,58 €

Ö      768, 12.04.23, manteniment anual calderes de biomassa, 3.960 + 831,60 €

Ö      799, 14.04.23, impressora multifunció (lloguer) 945 + 198,45 €

Ö      836, 21.04.23, canonades de climatització, 11.346,42 + 2.382,75 €

Ö      837, 21.04.23, material acer inoxidable, 2.439,60 + 512,32 €

 

Ö      957, 10.05.2023, material elèctric i de fontaneria diversa per a acabar de posar en funcionament la piscina municipal coberta, 6.993,80 €

                                                                                              TOTAL:  155.511,57 €